Orenda - nowelogo
Wirtualne biuro orenda

Polityka prywatności

RODO – ogólne informacje

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Jaki jest cel RODO?

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Zmiany przynieść mają osobom fizycznym zwiększoną kontrolę nad ich danymi osobistymi i ułatwiony do nich dostęp. Rozporządzenie jest zaprojektowane tak by zapewnić ochronę danych osobowych osób wewnątrz UE bez względu na miejsce przetwarzania danych.

Definicje:

Administrator – To osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest właściciel biura Orenda – Aleksandra Petryka.

Podmiot przetwarzający (Procesor) – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Dane osobowe – to informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę. Będą to w szczególności: imię i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, data urodzenia, NIP, REGON, KRS, PESEL, numer dowodu osobistego.

Przetwarzanie danych osobowych – to działania dotyczące danych osobowych. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy, rozpowszechniamy, udostępniamy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

Jak przebiega komunikacja między biurem a Klientami?

We wszystkich sprawach, w tym też w kwestiach danych osobowych, komunikujemy się z naszymi Klientami poprzez: stronę internetową, e-mail, telefon i pocztę oraz osobiście w naszym biurze. W umowie z Klientem wskazujemy jakie formy kontaktu z nim uzgodniliśmy.

Dane teleadresowe (siedziba firmy):

Orenda Aleksandra Petryka Ul. Milenijna 43 lok. 2, 03-130 Warszawa Tel. 503 316 968 Adres strony internetowej: www.orenda.waw.pl Adres e-mail: biuro@orenda.waw.pl

W związku ze zmianą prawa dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO) informujemy o zmianie polityki przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Administratorem przetwarzającym Państwa dane jest Aleksandra Petryka, właściciel firmy Orenda Aleksandra Petryka z siedzibą w Warszawie.

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy i jedynie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu związanego z realizacją umowy. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest wcześniej udzielona zgoda.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych, 
 • usunięcia danych, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • bycia zapomnianym, 
 • przenoszenia danych.

W dowolnym momencie macie Państwo prawo do wycofania zgody. Dokonać tego można poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@orenda.waw.pl. Dodatkowo posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie? Przetwarzamy ogólne i szczególne dane osobowe. Należą do nich:

 • imię i nazwisko; 
 • płeć, numer PESEL, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres zameldowania, e-mail, telefon komórkowy;
 • rodzaj prowadzonej działalności
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, KRS
 • dane we wpisie CEiDG 
 • numer i seria, data wydania/ważności dowodu osobistego/paszportu, 
 • inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi. 

Powyższe dane przetwarzamy wyłącznie na potrzeby zawarcia umowy oraz wykonywania jej założeń. Dane nie są w żaden sposób udostępniane na zewnątrz ani przekazywane pomiędzy Klientami ani innymi podmiotami!

Skąd mamy dane, które przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy zostały nam przekazane na odpowiednim formularzu w chwili podpisywania umowy. Możemy również wykorzystywać dane, które pozyskaliśmy z ogólnodostępnych baz danych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Zasady postępowania przy naruszeniach ochrony danych

O naruszeniu ochrony danych osobowych mówimy wtedy, gdy administrator przypadkowo lub celowo zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe.

Jak złożyć skargę w związku z ochroną swoich danych osobowych?

Jeśli Klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem: https://www.giodo.gov.pl.

Szybki kontakt z biurem

Zadzwoń do nas lub zostaw poniżej swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie, aby porozmawiać o współpracy.

Zostaw numer telefonu

Na stronie wykorzystujemy pliki cookies.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz TUTAJ.